Villa Pilbo konferens i Västerås

Byggmästareföreningens egen fastighet sedan 1969

Villa Pilbo konferens i Västerås, med Byggmästareföreningen i Västmanland som huvudman, erbjuder både medlemmar i föreningen och externa gäster möjlighet att nyttja fastighetens fina konferenslokaler och mötesrum med modern utrustning och tillgång till service. Totalt erbjuds 2 moderna mötesrum, 2 sällskapsutrymmen och utöver detta kan även trädgården bokas.

Om ni står inför ett större event kan hela Villa Pilbo och tillhörande trädgård bokas.

Fastigheten

Ritad av arkitekten Erik Hahr och byggd av byggmästare Edvard Karlsson år 1913. Pilbo förvärvades år 1969 av Byggmästareföreningen i Västmanland till ett överkomligt pris med förbehåll att husets exteriör i möjligaste mån skulle bevaras. I november 1970 togs lokalerna i bruk och året därpå den nybyggda kursgården.

Resultatet blev en verkligt gedigen ”byggarborg”, med ett tiotal kontorsrum i övre planen och därunder en våning med bibliotek, styrelse och klubbrum. I källarplanet finns gillestuga och ekonomiutrymmen. Därtill kommer kursgården med foajé. Allt är synnerligen smakfullt, med den gamla interiören till största delen bevarad.

Mer om Villa Pilbo

Villa Pilbo

Den sedan länge ständigt återkommande tanken på ett eget hus för Byggmästareföreningen började ta fast form när vår tidigare ordförande under 20 år, Albert Andersson, med medverkan av bland annat Verner Johansson och Nils Ludviksson efter flera, under årens lopp uppkomna förslag, stannade för fastigheten Pilbo, Kristinagatan 14.

Fastigheten som ritats av arkitekten Erik Hahr och byggts av byggmästare Edvard Karlsson år 1913 ägdes av sterbhuset efter framlidne redaktören för Vestmanlands Läns Tidning, Anders Pers. Fastigheten Pilbo var år 1969 till salu till ett överkomligt pris med förbehåll att husets exteriör i möjligaste mån skulle bevaras. Föreningens dåvarande ordförande Gustav Ahlqvist fick i uppdrag att slutföra köpet för 425.000 kronor.

Ombyggnadsarbetet utfördes av Byggnads AB Ludviksson & Molin och till konsult och kontrollant anlitades Byggnads AB Ludviksson & Molin som arkitekt peter-Paul Hoffman.

I november 1970 togs lokalerna i bruk och året därpå den nybyggda kursgården.

Resultatet blev en verkligt gedigen ”byggarborg”, med ett tiotal kontorsrum i övre planen och därunder en våning med bibliotek, styrelse och klubbrum. I källarplanet finns gillestuga och ekonomiutrymmen. Därtill kommer kursgården med foajé. Allt är synnerligen smakfullt, med den gamla interiören till största delen bevarad.

Ur ”Pilbo, Ida 19”, av Silva Pettersson