Byggmästareföreningen i Västmanland

Av byggare. För byggare.

Föreningsverksamhet för framtiden

Ett medlemskap i Byggmästareföreningen är ett viktigt komplement till Byggföretagen i den lokala verksamheten och regionen. Vi representerar ett viktigt och lokalt nätverk och ett medlemsskap är en kvalitetsstämpel.

Föreningen är en mötesplats för framtida affärer och lokalt förankrad tillväxt med överföring av seniora medlemmars kompetens till de yngre i nätverket.

Vad innebär ett medlemskap

 • Föreningen genomför varje år ett flertal träffar och sammankomster i syfte att främja social samvaro tillsammans med kompetens- och erfarenhetsutbyte.
 • Flertalet träffar för utbildning och kompetensöverföring
 • Årsmöte kombinerat med Jul-träff samt ”Träff vid källan”

Föreningens ändamål

Att sammansluta företag och fysiska personer med verksamhet inom byggoch anläggningsbranschen i Västmanlands län och därvid;

 • Tillvarata och främja medlemmarnas intressen i branschfrågor, dock inte sådana som rör förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare
 • Anordna möten, konferenser och andra sammankomster för informations­- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar, medlemsföretag och representanter för samhälle och näringsliv
 • Verka för fri företagsverksamhet och en fungerande marknadsekonomi med goda näringsvillkor för byggbranschen
 • Arbeta för en god och utvecklande gemenskap mellan medlemmarna
 • Utdela stipendier till personer eller företag som på ett förtjänstfullt sätt verkat för god arkitektur och nytänkande inom byggbranschen i Västmanlands län samt stipendier till studerande på Mälardalens Högskola, vilka föreningen anser betydelsefull för byggbranschens framåtskridande i positiv riktning och för  forskning inom byggteknik- och arkitektur
 • Föreningens verksamhet inte skall syfta till att bereda medlemmarna ekonomisk vinning

ANSÖK OM MEDLEMSKAP

OBS! Medlemskap i Byggmästareföreningen förutsätter att ditt företag även är medlem i Byggföretagen.


  Ja, jag godkänner Byggmästareföreningen i Västmanlands integritetspolicy

  KONFERENS PÅ VILLA PILBO

  Villa Pilbo konferens, med Byggmästareföreningen i Västmanland som huvudman, erbjuder både medlemmar och externa gäster möjlighet att nyttja de fina konferenslokalerna och mötesrummen med modern utrustning och tillgång till service. Läs mer och boka

  Boka ditt möte och konferens på Villa Pilbo

  FÖR MEDLEMMAR

  UNDER UTVECKLING!

  Dessa sidor kommer att innehålla information för dig som är medlem i Byggmästareföreningen. Vi kommer att snarst dessa är klara, förmedla användaruppgifter till samtliga medlemmar för access.
  © Copyright - Byggmästareföreningen i Västmanland